Профілактика жіночої злочиності

 

Жінка – тендітна істота, з якої починається все. У всіх світових релігіях жінка є святою, ніжною, тендітною – наприклад, в Корані написано: «У ніг твоєї матері знаходиться рай», що свідчить про те, що саме з жінки починається все живе. Тоді чому в нашому суспільстві існує поняття «жіночої злочинності»? Перебуваючи на практиці в установах виконання покарання, я спробувала знайти відповідь на це питання.

Жіноча злочинністьявляє собою сукупність злочинів, вчинених жінками. Кримінальний Кодекс України передбачає лише один склад злочину (ст. 117), спеціальним суб'єктом якого є тільки жінка (вбивство матір'ю своєї новонародженої дитини) [7; с. 96]. Жіноча злочинність — складова частина всієї злочинності і підкоряється її загальним закономірностям та змінам. Взагалі жіночій злочинності, порівнюючи її з чоловічою, притаманні такі риси, як більша стабільність її кількісно-якісних показників, певна структурна одноманітність, менша агресивність, жорстокість, вандалізм тощо. Звичайно, історично змінюються соціальні умови, гострота реагування держави на недопустимі форми поведінки, у зв'язку з чим змінюється і кримінологічна характеристика жіночої злочинності.

Як відомо, жінки більш незахищені, фізично і психологічно слабкіше чоловіків. Але разом з тим, жінки, на мій погляд, оперативніше і легше пристосовуються до швидко мінливих життєвих реалій, і часто там, де обставини, що об'єктивно складаються, ставлять чоловіка в глухий кут, жінка неодмінно знайде вихід.

Злочинність жінок відрізняється від злочинності чоловіків, як відзначають науковці, і за характером злочину, і його наслідками, і способами, і знаряддям вчинення злочину, і вибором жертви, і збігом сімейно-побутових обставин. Я повністю згодна з вищевказаною точкою зору. Хотілося б ще додати, що злочини жінок відрізняються від злочинів, скоєних чоловіками, більшою емоційністю, необдуманістю.

Найбільш поширеними серед жінок злочинами є крадіжки особистого, державного і громадського майна. Дана категорія злочинів займає 15% в загальній злочинності жінок.

Типовий для жінок злочин — дітовбивство. Останнім часом спостерігається тенденція до зростання даної категорії злочинів, особливо явно ця тенденція проявляється в сільській місцевості.

Заслуговує на увагу також і насильницька злочинність жінок. За даними статистики Державної пенітенціарної служби України, 1% жінок становлять особи, засуджені за вбивства і замахи на вбивства, 1% — засуджені за нанесення тяжких тілесних ушкоджень, більше 3% — за грабежі та розбійні напади з метою заволодіння державним, громадським і особистим майном громадян.

На жінок-злочинниць припадає 12% вбивств, 8% грабежів, 5% необережних злочинів. Найбільш значна частина злочинів вчиняється жінками у віці до 30 років (близько 48, проте по окремих видам злочинів даний показник зміщується в ту чи іншу сторону: так, вік жінок, засуджених за отримання хабарів і великі розкрадання, зазвичай знаходиться в інтервалі 30-40 років. На дані види злочинів припадає і найбільша частка жінок із середньо спеціальною та вищою освітою, а також тих, які мають спеціальність.

Дослідження кількості судимостей чоловіків і жінок виявляє наступну тенденцію: при невеликій кількості судимостей частка чоловіків значно перевищує частку жінок, але в групах з великою кількістю судимостей їх питомі частки вирівнюються. Так, у випадку п'яти судимостей число чоловіків на 60% перевищує число жінок, у той час як при дев'яти судимостях спостерігається 17% переважання жінок.

Стан жіночої злочинності значною мірою є показником морального здоров'я суспільства, індикатором його духовності, ставлення до основних людських цінностей. Злочинність жінок сьогодні тісно пов'язана із загальною злочинністю, особливо неповнолітніх. Втім, вона має певні особливості, які визначаються соціально-психологічними й біологічними характеристиками жінок. Жіноча злочинність має свої кількісні показники, особливості структури і видів злочинів, способи й знаряддя їх вчинення тощо. Отже, жіноча злочинність — це сукупність злочинів, що вчиняються особами жіночої статі на певній території за певний проміжок часу.

Таким чином, до особливостей жіночої злочинності можна віднести:

— значно меншу питому вагу в загальній злочинності;

— меншу сферу злочинної діяльності жінок, порівняно з чоловічою;

— різке зниження вікової межі жіночої злочинності, втягнення неповнолітніх до злочинної діяльності;

— більш тяжкі наслідки від вчинюваних жінками злочинів для суспільства.

До числа негативних тенденцій жіночої злочинності відносять:

— зростання тяжких та особливо тяжких злочинів у структурі жіночої злочинності;

— зростання професіоналізму та організованості жіночої злочинності (виявлено кілька організованих злочинних угруповань, якими керують жінки);

— за все більшою кількістю показників жіноча злочинність відповідає чоловічій.

Криміногенним фактором жіночої злочинності є також конфлікти у родині, зростанню яких сприяє зайнятість жінки у суспільному виробництві. З одного боку, це вияв емансипації, а з іншого — необхідність підтримання життєздатності сім'ї, яку не може забезпечити матеріально чоловік, не кажучи вже про випадки, коли він взагалі відсутній. Відомо, що кожне сьоме вбивство на сімейно-побутовому ґрунті або на замовлення вчиняється безпосередньо жінкою. До інших біологічних чинників, які можуть негативно впливати на психіку жінки, що призводить до протиправної поведінки, можна віднести: фази менструального циклу; період вагітності й післяпологовий період; період клімаксу. Очевидно, що жодні соціальні фактори не можуть усунути напруження, коли загострюється емоційний стан жінки; хворобливий стан психіки (реактивний стан, галюцинації) у період вагітності і після пологів (адже недаремно законодавець розглядає вчинення злочину жінкою у стані вагітності як пом'якшуючу відповідальність обставину) або наявність клімактеріологічних змін у психіці жінки (скажімо, маячіння, ревнощі). Все це треба враховувати, аналізуючи злочинну поведінку жінок.

 

Обсудить у себя -1
Комментарии (0)
Чтобы комментировать надо зарегистрироваться или если вы уже регистрировались войти в свой аккаунт.

Войти через социальные сети:

Амира
Амира
Была на сайте никогда
Родилась: 19 Июня
Читателей: 0 Опыт: 0 Карма: 1
Я в клубах
Кабинет психолога Пользователь клуба
цитаты? мысли? любовь? Пользователь клуба
Новичкам MyPage.Ru Пользователь клуба
Любители книг Пользователь клуба
moon light☽ Пользователь клуба
все 0 Мои друзья